Zadzwoń

020 3355 8104

Księgowość finansowa a księgowość zarządcza

Księgowość finansowa a księgowość zarządcza

Jest kilka ważnych i fundamentalnych różnic pomiędzy księgowością zarządczą (management accounting) a finansową inaczej sprawozdawczą (financial accounting):

1. Adresat

Księgowość zarządcza jest przeznaczona głównie dla zarządu i kierownictwa firmy i skupia się na prognozach finansowych, natomiast księgowość finansową używają udziałowcy, banki czy kredytobiorcy dla oceny historycznych wyników finansowych firmy.

2. Format

Księgowość zarządcza występuje w wybranym formacie (budżety, raporty plynności finansowej, mierniki dochodowości) umożliwiającym zarządowi monitorowanie wyników firmy i podejmowanie decyzji. Księgowość finansowa przygotowana musi być w standardowym formacie ustalonym przez ogólnie akceptowane zasady rachunkowości (UK GAAP lub FRSSE).

3. Szczegółowość

Księgowość zarządcza jest bardziej szczegółowa, zazwyczaj raporty przygotowywane są każdego miesiąca, podczas gdy rachunkowość finansowa opiera się na (zazwyczaj 12sto miesięcznym) okresie rozliczeniowym. Księgowościa finansowa opracowywana jest  dla calej firmy a księgowość zarządczą przygotowuje się często dla poszczególnych działów (jednostek kosztowych).

  • Logo
  • Logo
  • Logo