Zadzwoń

020 3355 8104

Profesjonalny księgowy UK

Profesjonalny księgowy UK

W przeciwieństwie do Polski, gdzie terminy księgowy są określone przepisami prawa i używanie go jest zastrzeżone  dla osób posiadających wymagane kwalifikacje, na terenie UK księgowym może być każdy...

Nie ma w angielskich przepisach prawnych definicji, co się z tym więc wiąże, ograniczenia używania tego terminu do osób legitymujących się kwalifikacjami w tej dziedzinie. Określenie księgowy można przywłaszczyć sobie przez deklarację doświadczenia w księgowości - przez nikogo de facto nieweryfikowanego. W porównaniu z rygorem polskich przepisów i gąszczu polskiej biurokracji wydaje się to bardzo liberalnym podejściem ustawodawcy. Jednak nie do końca.

Weryfikacją kompetencji księgowego/firmy księgowej zajmują się na terenie UK stowarzyszenia, które w sposób niezwykle rygorystyczny sprawdzają kwalifikacje, doświadczenie i CPD członków (obowiązek dokształcania i podnoszenia kwalifikacji). Zarejestrowany księgowy może używać tytułu chartered accountant nadanego przez jeden z instytutów: ICEAW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales), ICAS (Szkocja) lub Chartered Accountants Irleand.

Księgowy otrzymuje tytuł ACA (bardziej doświadczony FCA), a biuro może określać się mianem Chartered accountants, jeżeli otrzyma licencję na prowadzenie praktyki księgowej. Wykwalikowani członkowie ACCA mogą używać tytułu Certified lub Chartered certified accountant. Członkowie CIMA uzyskują tytuł chartered management accountant i jak nazwa wskazuje, specjalizują się w management accounting.

Certyfikowany doradca podatkowy będzie członkiem CIOT (Chartered Institut of Taxation).Poniżej w hierarchii specjalistów plasuje się stowarzyszenie techników księgowych AAT, których członkowie używają tytułu MAAT oraz ATT stowarzyszenie techników podatkowych. Oni również wykonując zlecenia dla klientów (engage in public practice), muszą uzyskać licencję (practicing licence).

  • Logo
  • Logo
  • Logo